Gumeniuc are experienţă în organele securităţii statului, îndeplinind în perioada comunistă funcţia de fost şef de direcţie în cadrul SIS.

Consiliul Suprem de Securitate este organul consultativ care analizează activitatea ministerelor şi a altor autorităţi administrative centrale în domeniul asigurării securităţii naţionale şi prezintă recomandări Preşedintelui Republicii Moldova în probleme de politică externă şi internă a statului.

Din echipa de consilieri ai preşedintelui mai fac parte Maxim Lebedinschi, consilier în domeniul juridic şi al relaţiilor instituţionale, Elena Gorelov, consilier în domeniul economic, Corneliu Popovici, consilier în domeniul educaţiei, culturii şi cercetării, Ion Perju, consilier în domeniul agroindustrial şi al administraţiei publice, Vasile Şova, consilier în domeniul reintegrării.