Oazu Nantoi a declarat că, atunci când RM a aderat la Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, ţara noastră a fost obligată să răspundă pentru respectarea drepturilor omului pe întreg teritoriul ţării. „Respectiv, RM ca stat trebuie să-şi controleze frontierele, în special după ce civilizaţia umană s-a confruntat cu fenomenul terorismului, nemaivorbind de traficul de fiinţe umane, comercializarea armamentelor etc etc”, a menţionat el.

Totodată, comentatorul politic a amintit că, la 15 noiembrie 2015, între structurile de stat ale RM şi ale Ucrainei, a fost semnat un protocol care prevede stabilirea graduală a controlului comun asupra frontierei moldo-urcrainene, şi în special asupra porţiunii transnistrene. Potrivit analistului, acest control nu are nimic în comun cu activitatea economică legală a agenţilor economici din stînga Nistrului.

„Prin urmare, orice termen, gen blocadă, catastrofă umanitară fac parte din demagogia politică şi au drept scop de a retuşa interesele reale ale celor care lansează asemenea campanii demagogice. RM şi Ucraina au tot dreptul să facă acest lucru. În special, dacă ţinem cont de faptul că Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră din 3 martie 2006 activează şi se exercită controlul asupra fluxului de mărfuri, servicii şi persoane prin frontiera moldo-ucraineană”, a precizat analistul.

În context, Oazu Nantoi a amintit că, la 21 iulie 1992, a fost semnat unul din documentele de bază – Principiul soluţionării paşnice a conflictului din regiunea transnistreană a RM. Documentul a fost semnat de către Boris Elţin şi Mircea Snegur. „Punctul 5 din acel acord stipulează expres şi univoc că părţile vor asigura neîntîrziat circulaţia liberă a persoanelor, mărfurilor şi serviciilor, ceea ce se încalcă într-o manieră absolut evident, cinic şi brutal de către regimul de la Tiraspol. Prin urmare, lăsînd la o parte demagogia, statul trebuie să-şi controleze frontierele şi, repet, asta nu are nimic comun cu activitatea economică legală a agenţilor economici din stînga Nistrului”, a conchis analistul.