După ce consilierul lui Dodon, Maxim Lebedinschi, a acuzat instanţa că a decis „pe ascuns” suspendarea decretului de retragere a cetăţeniei RM fostului preşedinte al României, Andrei Bivol afirmă că reprezentanţii Preşedinţiei nu cunosc legislaţia.

„Referitor la emiterea „pe ascuns” a încheierii de asigurare a acţiunii prin suspendarea executării decretului contestat, sunt uşor uimit că reprezentanţii Preşedinţiei nu cunosc conţinutul art. 177 alin. (2) al Codului de Procedură Civilă”, a comentat Andrei Bivol.

Potrivit acestui articol, „cererea de asigurare a acţiunii se soluţionează de către judecător sau de către instanţa care examinează pricina în ziua depunerii, fără înştiinţarea pârâtului şi a celorlalţi participanţi la proces. Dacă cererea de asigurare a acţiunii este depusă concomitent cu cererea de chemare în judecată, aceasta se soluţionează în ziua emiterii încheierii privind acceptarea cererii de chemare în judecată, fără înştiinţarea pârâtului şi a celorlalţi participanţi la proces”.

„Referitor la „politizarea subiectului de către instanţă” prin publicarea informaţiei despre suspendarea decretului, precizăm că informaţia nu a fost comunicată presei de către instanţa de judecată ci de noi. Am făcut publică această informaţie deoarece este o chestiune de interes public, atât din cauza părţilor implicate cât şi din cauza obiectului litigiului, iar mass-media şi societatea au dreptul să cunoască toată informaţia despre mersul acestei proceduri”, a mai spus avocatul lui Traian Băsescu.

 Judecătoria Chişinău a suspendat ieri executarea decretului prin care Dodon i-a retras cetăţenia RM lui Traian Băsescu „în scopul prevenirii consecinţelor iremediabile care pot fi aduse reclamantului”. Astfel, decretul semnat de Dodon încetează să mai producă efecte juridice până la soluţionarea cauzei prin emiterea hotărârii judecătoreşti.

Consilierul prezidenţial Maxim Lebedinschi a declarat că decizia de ieri a Judecătoriei Chişinău va fi atacată la Curtea de Apel.