Potrivit lui, PPDA va pune accent prioritar pe oferirea autonomiei economice şi financiare maximal extinse primăriilor. Iar printre măsurile principale pe care are de gând să le realizeze cât mai rapid, în cazul în care va primi mandatul poporului pentru guvernare, se numără:

  • introducerea componentei investiţionale în bugetele locale şi includerea în categoria veniturilor bugetelor locale a impozitului pe venitul întreprinderilor şi a altor venituri similare;
  • stimularea concurenţei între APL în domeniul atragerii investiţiilor/dezvoltării economice şi asigurarea dreptului lor de a elabora şi implementa politici economice locale prin liberalizarea sistemului taxelor/impozitelor locale, eliminarea plafoanelor la taxe şi impozite, acordarea dreptului exclusiv pentru APL de a stabili rata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de a acorda facilităţi/scutiri;
  • sprijinirea prin programe speciale a procesului de înregistrare şi evaluare masivă a bunurilor imobile în localităţile rurale şi reevaluării în localităţile urbane.
Totodată, PPDA intenţionează să întreprindă următoarele măsuri:
  • punerea în aplicare a unei surse de venit propriu pentru acoperirea cheltuielilor legate de reparaţia şi întreţinerea drumurilor urbane şi rurale;
  • introducerea sistemului de colectare a impozitului pe venitul persoanelor fizice la locul de domiciliu (reşedinţă);
  • acordarea dreptului APL de a autentifica diverse tranzacţii în domeniul imobiliar şi funciar, inclusiv de a stabili şi colecta taxe ce vizează înregistrarea şi evaluarea bunurilor imobile;
  • compensarea veniturilor ratate de către bugetele locale în urma acordării prin deciziile autorităţilor centrale a unor scutiri de la plata impozitelor/taxelor şi altor plăţi exclusiv locale.
Interviul integral poate fi citi aici.