Astfel, cetăţenii români din străinătate vor beneficia de prestarea cu titlu gratuit a serviciilor consulare în materie de întocmire a actelor de stare civilă, a actelor notariale (autentificări, legalizări, certificări), eliberare a titlurilor de călătorie, acordare/redobândire a cetăţeniei române, procurare de acte judiciare şi extrajudiciare, verificare a valabilităţii permiselor de conducere, precum şi a altor servicii consulare.

Totodată, la eliberarea paşapoartelor simple electronice şi a celor temporare, a fost eliminată taxa consulară aferentă.

La autentificarea actelor notariale care urmează a fi utilizate în cadrul unor proceduri notariale din România, se va încasa doar tariful de publicitate notarială în vederea înscrierii actelor respective în registrele naţionale notariale din ţară (în cuantum de 3 euro), care se virează către Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, taxa consulară aferentă fiind eliminate.

Vor fi eliminate taxele aferente mai multor categorii de servicii consulare, printre care:

  1. eliberarea unor documente de călătorie şi a titlului de călătorie
  2. autentificarea înscrisurilor, orice formă de legalizare şi de certificare notarială, eliberarea certificatelor de cutumă, eliberarea copiilor şi a extraselor de pe actele din arhiva consulară, primirea în depozit a înscrisurilor şi a altor documente;
  3. serviciile în materie de stare civilă (înregistrarea căsătoriei, înscrierea certificatelor de naştere şi de căsătorie străine în registrele de stare civilă româneşti, procurarea din ţară a duplicatelor certificatelor şi a extraselor multilingve, înscrierea menţiunilor pe marginea actele de stare civilă româneşti, eliberarea extraselor de stare civilă);
  4. procurarea actelor judiciare şi extrajudiciare din ţară.
Potrivit legii, preţul unui paşaport românesc este format din trei taxe: contravaloarea fizică a paşaportului, taxa de eliberare şi recuperările.

Amintim că Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative a apărut în Monitorul Oficial din 6 ianuarie 2017.