Pe agenda discuţiilor din cadrul panelului economie figurează subiecte precum interconectarea reţelelor de gaze naturale, energie electrică, transport rutier, feroviar şi aerian dintre Republica Moldova şi România, schimb de experienţă în domeniul armonizării legislaţiei naţionale cu cea europeană, participarea Republicii Moldova, alături de România, la proiecte transfrontaliere şi transnaţionale.
 
În cadrul panelului politică externă şi securitate vor fi discutate aspecte ce vizează eforturile Republicii Moldova de armonizare cu acquis-ul comunitar, transfer de expertiză în domeniul securităţii cibernetice, combaterii criminalităţii organizate şi a terorismului, schimb de experienţă în aspecte ce vizează reforma justiţiei pentru un sistem judiciar independent, eficient şi transparent, lupta împotriva corupţiei, cooperarea dintre consiliile judiciare ale Republicii Moldova şi României, instruirea magistraţilor din ţara noastră.
 
Discuţiile din cadrul celui de-al treilea panel, educaţie, cultură şi resurse umane, vor viza noile proiecte în domeniul educaţional, inclusiv burse de studiu, burse de practică, stagii, vizite pentru schimb de experienţă, transfer de bune practici în domenii precum protecţia copilului şi a persoanelor cu dizabilităţi, combaterea discriminării etc. 
 
În a doua zi a reuniunii, după finalizarea dezbaterilor, va fi semnată Declaraţia celei de-a VI-a Reuniuni a Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova şi Parlamentul României, care va puncta priorităţile în colaborarea ulterioară moldo-română.