La calcularea numărului populaţiei s-a ţinut cont de noţiunea de reşedinţă obişnuită a cetăţenilor Republicii Moldova, dar şi de aflarea peste hotare timp de 12 luni.

Astfel, la 1 ianuarie 2019 în Republica Moldova trăiau 2 milioane 681 mii 735 de oameni cu reședință obișnuită.

Totodată, în cadrul conferinţei s-a menţionat că rata totală a fertilităţii s-a redus în ultimii ani, dat fiind faptul că mulţi copii se nasc peste hotarele ţării.

Studiul a fost realizat de Biroul Naţional de Statistică în comun cu Biroul de Cooperare al Elveţiei în cadrul proiectului ONU „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional”.