În prezent notarii sunt obligaţi să solicite părţilor documentele confirmative de la instituţiile menţionate.

Lista documentelor din registrele de stat va include: certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferente bunului supus înstrăinării/gajului, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, extrasul din Registrul bunurilor imobile, informaţia privind valoarea bunului imobil.

Proiectul de lege urmează să fie examinat şi votat de Parlament.