Astfel, pentru a facilita acest proces şi a reduce din timpul completării şi depunerii, este disponibil serviciul Declaraţia precompletată. De acest serviciu pot beneficia doar persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător.

Declaraţia precompletată este un serviciu care presupune oferirea de către SFS a unei declaraţii cu privire la impozitul pe venit completată deja din informaţiile existente în sistemul informaţional fiscal. Acest serviciu este gratuit, iar pentru a beneficia de el, contribuabilii urmează să se prezinte la orice oficiu al SFS. 

Generarea Declaraţiei precompletate de către subdiviziunile SFS va fi posibilă doar la confirmarea de către contribuabili a identităţii. Astfel, contribuabilul sau reprezentantul legal al acestuia trebuie să prezinte buletinul de identitate sau un alt document suficient pentru confirmarea identităţii, după care va purcede la procedura de semnare a declaraţiei. 

De menţionat că declaraţia precompletată este accesibilă şi în format electronic pentru persoanele fizice care dispun de semnătură electronică. 

Mai multe detalii le puteţi afla la Centrul Unic de Apel al Fiscului: 0 8000 15 25.