Astfel, începând cu 1 aprilie 2017, cele 36 organe fiscale existente vor fi reorganizate într-o singură persoană juridică – Serviciul Fiscal de Stat.

Serviciul Fiscal de Stat va fi condus de către un director şi patru directori adjuncţi. Totodată, un Consiliu executiv va fi un organ colegial de decizie care va examina cele mai stringente probleme.

Efectivul limită de personal al Serviciului Fiscal de Stat se propune să fie de 1892 de angajaţi, exact numărul de persoane care activează în instituţiile absorbite.