În trimestrul III 2017, PIB-ul a crescut 5,4% faţă de trimestrul III 2016. Pe seria ajustată sezonier, PIB s-a majorat cu 5,9% faţă de acelaşi trimestru din 2016 şi cu 3,6% faţă de trimestrul II 2017.

Valoarea adăugată brută pe economie pe economie s-a majorat, în ianuarie-septembrie 2017, cu 3,3% în raport cu perioada respectivă a anului anterior, contribuind la creşterea şi formarea PIB cu 2,8% şi cu 84%, respectiv.

Creşterea PIB, în perioada de referinţă, a fost determinată de următoarele activităţi economice:

- Agricultura, silvicultura şi pescuitul (+0,4%), cu o pondere de 11,3% la formarea PIB şi o majorare a VAB cu 3,3%;

- Industria extractivă şi industria prelucrătoare; producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (+0,3%), cu o pondere la formarea PIB de 14,5% şi o majorare a VAB cu 2,2%;

- Construcţiile (+0,2%), cu o pondere de 3,7% la formarea PIB şi o majorare a VAB cu 4,3%;

- Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; transport şi depozitare; activităţi de cazare şi alimentaţie publică (+1,4%), cu o pondere de 20,3% la formarea PIB şi o majorare a VAB cu 7,1%.

Volumul impozitelor pe produse a depăşit cu 7,5% realizările perioadei respective a anului precedent, contribuind la creşterea şi formarea PIB cu 1,2% şi cu 16,5%, respectiv.

O contribuţie negativă la creşterea PIB a avut-o exportul net (-3,6%), consecinţă a contribuţiei mai accentuate la formarea PIB a importurilor de bunuri şi servicii (71,1%) faţă de cea a exporturilor de bunuri şi servicii (41,4%).