Potrivit Ministerului Finanţelor creşterea cheltuielilor este influenţată în special de implementarea măsurilor privind majorarea salariilor angajaţilor din sectorul bugetar, crearea unor noi instituţii şi funcţii, majorarea numărului de unităţi conform prevederilor actelor normative în vigoare. 

Militarii, poliţiştii şi angajaţii SIS vor plăti contribuţii sociale

Principalul impact asupra bugetului anului 2017 îl va avea introducerea de la 1 ianuarie 2017, a obligativităţii de achitare a contribuţiilor individuale de asigurări sociale pentru militari, efectivul de trupă şi corpul de comandă din cadrul organelor apărării naţionale, securităţii naţionale şi ordinii publice.
Pentru aceste măsuri sunt necesare 419,3 milioane lei. Precizăm că până în 2017, militarii, poliţiştii şi angajaţii SIS nu achitau contribuţiile individuale de asigurări sociale.

În acelaşi timp, la Buget sunt prevăzuţi şi 117,2 milioane lei pentru menţinerea venitului lunar obţinut din salariu pentru militari, efectivul de trupă şi corpul de comandă din cadrul organelor apărării naţionale, securităţii naţionale şi ordinii publice. Astfel se stabileşte, începând cu 1 ianuarie 2017, plata unei indemnizaţiei lunare de 6,5%;

Alte 343,6 milioane lei sunt prevăzute pentru măsurile de majorare a salariilor tranzitorii din anul 2016, inclusiv: 46,3 milioane lei pentru instituţiile finanţate de la bugetul de stat şi 297,3 milioane lei pentru instituţiile finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.

Sporuri şi majorări pentru judecători, procurori şi vameşi

Potrivit Legii Bugetului de stat:

- 124 milioane lei pentru stabilirea, de la 1 ianuarie 2017, a sporului pentru eficienţă în activitatea desfăşurată funcţionarilor publici din cadrul;

Serviciului Fiscal în scopul îmbunătăţirii administrării fiscale şi asigurării eliminării corupţiei în domeniu:

- 115,2 milioane lei pentru stabilirea, de la 1 ianuarie 2017, a sporului pentru eficienţă în activitatea desfăşurată funcţionarilor publici din cadrul

Serviciului Vamal în scopul îmbunătăţirii administrării vamale şi asigurării eliminării corupţiei în domeniu:

- 86,2 milioane lei sunt prevăzute pentru implementarea măsurilor privind majorarea salariilor angajaţilor din sectorul bugetar prevăzute de legislaţia în vigoare pentru 2017.

- circa 50 de milioane lei sunt prevăzuţi pentru trecerea funcţionarilor publici pe următoarele trepte de salarizare, recalcularea sporului pentru performanţă colectivă funcţionarilor publici;

- 41,2 milioane lei pentru stabilirea sporului în mărime de 25% din valoarea amenzilor încasate colaboratorilor Ministerului Afacerilor Interne implicaţi;

- 33,2 milioane lei pentru recalcularea salariilor de la 1 aprilie 2017, a judecătorilor şi procurorilor pe măsura creşterii salariului mediu pe economie realizat în anul precedent; 

- 18,3 milioane lei pentru reducerea la 75% a normei didactice pentru un salariu de funcţie, în primii trei ani de activitate pedagogică, a cadrelor didactice – tineri specialişti.

- 12,6 milioane lei pentru majorarea, cu aplicarea indicelui 1,2, a salariilor asistenţilor sociali din cadrul serviciului de asistenţă socială comunitară.

Precizăm că cei mai mulţi angajaţi ai unor instituţii finanţate de la Bugetul de stat sunt în învăţământ - circa 105.000 de unităţi, sau peste 53% din total. Angajaţii din acest sector cer o majorare cu circa 50% a salariilor şi vor ieşi la proteste pe 17-20 ianuarie 2017.