The lawyer Cretu, warned that he could be KILLED: „The police, ISS and the bandits of Tutu are searching for me”

The lawyer Ion Cretu was warned that he could be crippled or even killed for the disclosures made by him in the context of the theft of billion. Being the fugitive for more than half a year, the man claims that people from police as well as from the entourage...

31 octombrie 2018, 14:03

Avocatul Crețu, avertizat că ar putea fi UCIS: „Mă caută poliția, SIS și bandiți de-ai lui Țuțu; Șor plătește totul”

Avocatul Ion Crețu a fost avertizat că ar putea fi schilodit sau chiar ucis pentru dezvăluirile pe care le face în contextul furtului miliardului. Fiind fugar de mai bine de jumătate de an, omul susține că persoane din poliție, dar și din anturajul lui...

28 octombrie 2018, 09:01