Sistări de apă pe mai multe adrese din capitală

SA „Apă-Canal Chișinău” anunță sistări de apă la mai multe întreprinderi din municipiul Chișinău. Furnizarea apei va fi întreruptă între orele 09.00 și 18.00.

9 septembrie 2020, 10:14

Sistări de apă pe mai multe adrese din capitală

Consumatorii din strada Târgoviște și Izbaș din capitală vor rămâne miercuri, 26 august, fără apă la robinet. De asemenea, apa va fi sistată pe strada Colonița și stradela Colonița. Sistările sunt planificate între orele 09.00 și 20.00, timp în care SA...

25 august 2020, 12:38

Deconectări de la energia electrică: Adresele vizate din Chișinău și din țară

Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A, anunţă că vineri, 3 mai 2019, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate...

3 mai 2019, 08:14

Fără lumină: Mii de moldoveni nu vor avea astăzi curent eletric

Pentruîmbunătățireaserviciilorprestateclienţilor,Î.C.S.„RedUnionFenosa”S.A.anunţăcămarți,23aprilie2019,voravealoclucrăriprogramatedeîntreținere,renovareșimodernizarearețelelorelectricepeadreseleșiînintervaleledetimpindicatemaijos.

23 aprilie 2019, 08:50