Fără LUMINĂ: Lista localităţilor care vor rămâne astăzi fără curent electric

Pentruîmbunătățireaserviciilorprestateclienţilor,Î.C.S.„RedUnionFenosa”S.A.anunţăcămiercuri,10iulie2019,voravealoclucrăriprogramatedeîntreținere,renovareșimodernizarearețelelorelectricepeadreseleșiînintervaleledetimpindicatemaijos:

10 iulie 2019, 10:08