Numărul insuficient de copii face imposibilă buna funcţionarea instituţiilor de învăţământ care urmează a fi închise, a spus Lilia Pogolşa.

Ministerul Educaţiei caută modalităţi de păstrare a şcolilor din mediul rural, pentru că „şcolile nu sunt doar izvor de cunoştinţe, dar şi de viaţă, iar acolo unde se închid şcolile, satele şi familiile tinere au de suferit”, a mai spus viceministrul.

Ministerul Educaţiei va veni cu o propunere de creare a filialelor instituţiilor de învăţământ în sate. Prin intermediul acestora va fi posibilă păstrarea treptei primare sau gimnaziale, dar decizia finală va aparţine consiliului raional.