Magistraţii sesizaţi de un pensionar din Edineţ au constatat că pensia constituie sursa primară de existenţă a beneficiarilor. Prin urmare, lipsirea de dreptul la pensie este disproporţionată şi aduce atingere substanţei dreptului de proprietate, fiind contrar prevederilor constituţionale.

În ceea ce priveşte limitarea la 6 luni a termenului de valabilitate a procurii în baza căreia mandatarul poate ridica pensia în numele beneficiarului, Curtea a menţionat că aceasta constituie o chestiune de oportunitate ce ţine de competenţa legiuitorului şi nu aduce atingere prevederilor constituţionale.

Curtea a mai menţionat că există mai multe modalităţi de încasare a pensiei,  beneficiarii având opţiunea de a primi plata drepturilor cuvenite inclusiv prin carduri sau conturi curente deschise la cerere la instituţiile bancare.

Pe de altă parte, Curtea a constatat că mecanismul existent este defectuos, în special pentru cetăţenii aflaţi peste hotarele ţării, motiv pentru care emite o adresă Parlamentului în vederea revizuirii cadrului normativ.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.