Născut la 14 mai 1934, în satul Ruseni, raionul Edineţ, Anatol Ciobanu a absolvit Facultatea de Filologie şi Istorie a Universităţii de Stat din Moldova în anul 1956.

Anatol Ciobanu s-a manifestat de-a lungul anilor ca distins filolog, luptător pentru repunerea limbii române în drepturile ei fireşti, parcurgând itinerarul profesional de la asistent, lector superior, conferenţiar, profesor până la funcţia de prodecan al Facultăţii de Filologie a Universităţii de Stat din Moldova, şef al Catedrei de Lingvistică Generală şi Romanică. Savantul fost supranumit ostaş în lupta pentru limba română şi asta pentru că a militat pentru ca limba română să-şi recapete denumirea ei firească, să devină limbă oficială a statului, publicând o serie de articole şi studii, manifestând în Piaţa Marii Adunări Naţionale, alături de studenţi şi profesori universitari, elevi şi profesori de licee şi gimnazii, promovându-şi convingerile în emisiuni la radio şi TV, în cadrul adunărilor şi mitingurilor.

Savantul Anatol Ciobanu şi-a început activitatea ştiinţifică şi didactică la Universitatea de Stat din Chişinău, unde a susţinut prima sa teză. Studiile de postdoctorat urmate la Universitatea de Stat „M. V. Lomonosov” din Moscova au contribuit decisiv la formarea ştiinţifică a tânărului cercetător. Anatol Ciobanu şi-a însuşit vederile largi în problemele lingvisticii generale, romanice şi ale sintaxei. În 1973 susţine teza de doctor habilitat în filologie. În scurt timp, atinge culmile unei cariere didactice şi ştiinţifice: în 1976 i se conferă titlul de profesor universitar, iar în 1992 a fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei la specialitatea Gramatica limbii române, lingvistică generală (contrastivă) şi sociolingvistică.

Pe parcursul vieţii sale, a publicat peste 600 de lucrări ştiinţifice, note, recenzii, articole pentru enciclopedii, rezumate etc. Dintre cele mai reprezentative fac parte lucrările: Părţile principale ale propoziţiei (1969); Probleme dificile de gramatică (1969); Să scriem şi să vorbim corect (1970); Синтаксис полусвязочных глаголов (în 2 vol., 1976, 1978); Sintaxa propoziţiei (1976); Sintaxa frazei (1984); Sintaxa şi semantica (Studiu de lingvistică generală)(1987); Sintaxa (1987, în colab. şi red.); Limba maternă şi cultivarea ei (1988); Sintaxa practică (Cu elemente de analiză transformaţională) (1991); Limba latină: Manual pentru cl. a X-a (1995, în colab.); Lingua latina (1996, în colab.); Limba latină: Manual pentru cl. a XI-a (1999, în colab.); Punctuaţia limbii române (2000); Mic dicţionar latin-român de expresii consacrate (2002, în colab.); Limba latină: Manual pentru cl. a XII-a (2005, în colab.); Antologie filologică (2005, alc. şi coautor).