Astfel, 12 aprilie a fost desemnată de Federaţia Internaţională a Aviaţiei - Ziua internaţională a aviaţiei şi cosmonauticii.

Anii ’60 - Moldova devine un laborator militar

După efectuarea primului zbor în cosmos, în Republica Moldova, în special la Chişinău, au fost create diverse întreprinderi şi instituţii cu profil militar precum şi o serie de institute de cercetări ştiinţifice cu tematică secretă. Zilnic, aproape zece mii de oameni, produceau aparataj electronic cu destinaţie specială, elaborau proiecte în domeniul sistemelor de calcul de bord şi surse de energie pentru aparatele de zbor. Moldova, plasându-se atunci pe locul doi în lista ţărilor care munceau pentru domeniul cosmonauticii.

Totodată, în anii ’60, din ţara noastră au fost selectaţi aviatori din detaşamentele militare ale Ministerului Apărării pentru a fi instruiţi în domeniul cosmonauticii. Aceştia au fost: Victor Gorbatco, Vasile Ţibliev, Vladimir Dejurov, Anatol Berezovoi, Iurie Ghidzenco, Eugen Hrunov şi Iurie Malencenco, ultimul remarcându-se prin faptul că şi-a jucat nunta în cosmos, făcând legătura din spaţiu cu soţia lui care se afla în acel timp pe Pământ.

Astăzi, mai multe exponate care păstrează vie amintirea acelor timpuri, pot fi găsite în Muzeul Cosmonauticii de la Chişinău.