Aceştia au fost numiţi astăzi de Parlament cu voturile a 50 de deputaţi.

Nicolae Spătaru este scriitor născut în Bucovina. Este membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, dar şi din România.

Marina Ţurcan este jurnalistă vorbitoare de limba rusă, angajată din 2008 la ziarul Comunist.

Consiliul de Observatori, compus din 9 membri, este organul de conducere autonom al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova". Acesta poate numi în funcţie sau demite conducerea Companiei „Teleradio-Moldova”.