Avocatul poporului Mihail Cotorobai spune că s-a adresat Parlamentului şi a sugerat modificarea Codului Electoral şi aprobarea unui pachet de legi care ar asigura implementarea articolului 12 din Convenţia ONU, care prevede recunoaşterea egală în faţa legii a persoanelor cu dizabilităţi mintale.

„Constatăm că situaţia acestor persoane este destul de gravă şi anume în ceea ce ţine de egalitatea drepturilor lor. Odată ce sunt declarate incapabile, aceste persoane rămân fără drepturi. Este vorba de dreptul la vota, care este limitat accesul la justiţie. De aici fără consimţământul lor se iau decizii, care aduc uneori consecinţe foarte grave pentru aceste persoane. În practica internaţională un accent deosebit se pune pe dreptul acestor cetăţeni de a vota”, a declarat Cotorobai.

Membrii Consiliului de experţi de pe lângă Oficiul Avocatului Poporului susţin că autorităţile nu au întreprins măsurile necesare pentru ajustarea legislaţiei.

În instituţiile rezidenţiale din Moldova sunt aproape patru mii de persoane cu deficienţe intelectuale şi mintale, dintre care aproximativ 30 la sută sunt considerate capabile şi ar putea fi integrate în comunitate.