Proiectul a fost supus dezbaterilor la şedinţa de săptămâna trecută, dar atunci nu a fost propus pentru vot din lipsă de cvorum. 

Iniţiativa comuniştilor a fost criticată de liberali şi liberali-democraţi care le-au sugerat autorilor că prin acelaşi document ar fi trebuit să ceară şi retragerea armatei ruseşti de pe teritoriul Republicii Moldova.

Vă propunem textul integral al proiectului „Declaraţiei Parlamentului RM cu privire la inviolabilitatea suveranităţii, independenţei şi neutralităţii permanente a RM”, propus de PCRM:

1. Îşi confirmă devotamentul faţă de principiul incontestabil consfinţit în articolul 1 din Constituţie, care stabileşte că RM este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil. Diversele opinii cu privire la caracterul politic, social ori de altă natură nu trebuie să contravină acestui principiu. Niciun fel de declaraţii public ori acţiuni ale persoanelor cu funcţii înalte în stat nu trebuie să fie îndreptate spre contestarea ori încălcarea în mod direct a acestui principiu.

2. Recunoaşte că neutralitatea permanentă, proclamată de Constituţie, constituie nu doar o manifestare a caracterului paşnic şi prietenesc al existenţei şi dezvoltării statului nostru, dar şi o necesitate conştientizată, o garanţie a menţinerii păcii şi stabilităţii atât pe teritoriul RM, cât şi în regiune în ansamblu. Contestarea principiului constituţional al neutralităţii permanente, precum şi realizarea acţiunilor îndreptate spre desfiinţarea lui nu pot fi apreciate altfel decât un atac direct asupra Constituţiei, păcii şi liniştii în ţara noastră, asupra securităţii cetăţenilor RM.

3. Îi îndeamnă pe reprezentanţii autorităţilor publice, elitei intelectuale, partidelor şi mişcărilor politice, asociaţiilor etnoculturale şi organizaţiilor sindicale, precum şi pe toţi cetăţenii ţării să-şi unească eforturile în respectarea necondiţionată şi apărarea suveranităţii, independenţei, indivizibilităţii, unităţii şi neutralităţii RM. Unitatea societăţii pe această chestiune constituie o condiţie de importanţă vitală pentru dezvoltarea cu succes a ţării şi bunăstarea populaţiei.

4. Îşi asumă, în limitele competenţelor, obligaţia de perfecţionare a legislaţiei RM în vederea contracarării şi inadmisibilităţii atacurilor asupra principiilor constituţionale ale independenţei şi neutralităţii ţării noastre, inclusiv prin stabilirea înăspririi răspunderii pentru asemenea acţiuni.

5. Se adresează către toate organismele internaţionale, precum şi către ţările lumii cu apelul de a susţine iniţiativa noastră de păstrare a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale şi neutralităţii RM, precum şi de a contribui la consolidarea eforturilor noastre îndreptate spre apărarea statalităţii moldoveneşti. Suntem siguri că această susţinere a RM în calitatea de stat independent, suveran şi neutru va constitui un aport considerabil la sporirea securităţii atât în regiune, cât şi în Europa în ansamblu.

6. Declară că, în calitate de organ reprezentativ suprem al poporului, respectând în continuare principiile suveranităţii, democraţiei şi supremaţiei legii, va depune toate eforturile pentru menţinerea şi consolidarea statalităţii RM, precum şi pentru dezvoltarea social-economică a ţării şi sporirea bunăstării poporului şi asigurarea securităţii cetăţenilor. 

Varianta în limba engleză o puteţi accesa aici.