Într-un demers transmis autorităților municipale, API menționează că, în ultima perioadă, preturile unor sectoare ale capitalei dispun evacuarea chioșcurilor de presă, ceea ce încalcă decizia Consiliului Municipal Chișinău din 5 februarie 2019, prin care a fost introdusă noțiunea de „punct de vânzare a publicațiilor periodice”, fiind confirmată permisiunea de funcționare a acestor puncte în mun. Chișinău.

„În fapt, preturile abuzează de calitatea de administratori ai sectoarelor și nu fac nicio deosebire între gheretele neautorizare care urmează a fi evacuate și chioșcurile de comercializare a publicațiilor periodice. Este vorba de o îndeplinire formală a atribuțiilor și de neînțelegerea importanței asigurării accesului locuitorilor municipiului și a oaspeților capitalei la sursele de informare (ziare, reviste, ghiduri, pliante etc.) care sunt comercializare în chioșcuri. În condițiile în care consumul de presă scrisă și cititul în general în RM sunt în continuă scădere, este important ca autoritățile să susțină acest domeniu și să stimuleze editarea și distribuirea presei scrise, așa cum se întâmplă în țările civilizate. Acțiunile de lichidare a punctelor de vânzare a publicațiilor periodice din mun. Chișinău vor avea ca efect nu doar diminuarea capacității economice a redacțiilor și distribuitorilor, ci și împiedicarea accesului la informație și a dreptului locuitorilor și a oaspeților Capitalei de a-și alege sursele de informație”, se spune într-o declarație emisă de API.

Conform datelor companiei de distribuire cu amănuntul a publicațiilor periodice Moldpresa, în sectorul Ciocana al mun. Chișinău deja au fost evacuate abuziv 10 chioșcuri de presă și se așteaptă evacuarea tuturor punctelor de vânzare a publicațiilor periodice din sectorul Râșcani.