Se prevăd descărcări electrice, izolat averse puternice cu grindină și vijelie în rafale de până la 15-20 m/s.

Totodată, în legătură cu informația Centrului Meteorologic privind căderea pe întreg teritoriul țării a precipitațiilor puternice, izolat foarte puternice Centrul Hidrologic avertizează că este posibilă:

- creşterea locală a nivelului apei în râurile mici cu 0.5-1.0 m;

- formarea scurgerilor intensive pe pante cu risc de subinundații locale.

Administrația Publică Locală, agenţii economici, în subordinea cărora se află lacuri de acumulare, sunt avertizați să atragă atenţie la starea barajelor, podurilor căilor de evacuare a apei.

IGSU îndeamnă oamenii să solicite serviciul unic 112 în caz de necesitate.

meteo.mdmeteo.md