Conform datelor Agenţiei de Mediu, în municipiul Bălţi, pe data de 14 ianuarie s-a atestat un nivel sporit al poluării aerului privind conţinutul de dioxid de azot.

Concentraţiile maxime cu dioxid de azot pe 14 ianuarie şi dimineaţa pe 15 ianuarie au depăşit normele sanitare de 1,2-2,4 ori. Norma medie zilnică sanitară a fost depăşită de 2,3 ori.

Pentru următoarele zile se prevede un nivel sporit al poluării aerului privind conţinutul de dioxid de azot ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile dispersiei.

captură fotocaptură foto