„Sectorul energetic din Republica Moldova a pierdut nu doar unul dintre cei mai puternici și devotați specialiști, dar și unul dintre părinții fondatori ai săi în forma sa actuală. Drept urmare a complicațiilor de sănătate, generate de COVID-19, în spital s-a stins din viața Anatolii Saracuța. Va fi complicat de găsit în sectorul energetic o persoană care să nu aprecieze meritul, cunoștințele, experiența și autoritatea dlui Saracuța. Din momentul proclamării independenței RM, domnia sa a devenit unul dintre inițiatorii implementării proiectelor de separare a unităților de generare și distribuție conform modelului european”, se spune într-un mesaj al SA Moldovagaz.

Anatolii Saracuța a participat în calitate de autor la elaborarea cadrului juridic în domeniul energiei electrice și gazelor naturale. După crearea Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, Anatolii Saracuța a devenit primul director al acesteia.

„După instituirea autorităţii de reglementare în domeniul energetic, sub conducerea domnului Anatolie Saracuţa a fost pus fundamentul reglementării sectorului energetic în RM, pe principii moderne de reglementare, bazate pe economia de piaţă, servicii calitative prestate de către întreprinderile energetice şi relaţii corecte cu consumatorii. Este de netăgăduit aportul domnului Anatolie Saracuţa la crearea cadrului de reglementare al sectorului energetic, inclusiv elaborarea metodologiilor tarifare, transpunerea în legislaţia naţională a principiilor europene de reglementare a sectorului energetic şi funcţionarea întreprinderilor din sector în interesul consumatorilor, prestând servicii de calitate, concomitent cu desfăşurarea eficientă a activităţilor reglementate. Domnul Anatolie Saracuța s-a remarcat drept unul dintre cei mai buni specialişti în domeniul energetic, iar colegii l-au apreciat pentru spiritul inovator, pentru vastele cunoştinţe şi pentru principialitatea de care a dat dovadă pe parcursul activităţii în cadrul Agenţiei”, se spune într-un comunicat al ANRE.