Semnatarii moțiunii, deputații din fracțiunile Platforma DA și PAS, îl acuză pe ministrul Justiției de ingerință în activitatea sistemului judecătoresc.

Președintele Parlamentului, Zinaida Greceanâi, a sărit în apărarea ministrului Justiției.

„Domnul Fadei Nagacevschi nici nu a reușit să facă cunoștință cu tot ministerul”, a comentat Greceanâi.

Este a doua moțiune simplă inițiată de Blocul ACUM împotriva unui ministru din Guvernul Chicu.

Moțiunea împotriva ministrului Apărării, Victor Gaiciuc, acuzat că a elogiat mercenarii din Donbas, nu a fost supusă dezbaterilor în plenul Parlamentului, fiind respinsă de Biroul Permanent. Motivul invocat - nu se referă la politicile ministerului.

Conform Regulamentului Parlamentului, moţiunea simplă poate fi iniţiată de cel puţin 15 deputaţi. După primirea moţiunii, preşedintele şedinţei o aduce la cunoştinţa Parlamentului, care stabileşte data dezbaterii, şi dispune remiterea ei de îndată Guvernului şi distribuirea acesteia deputaţilor.

Dezbaterea moţiunii simple va avea loc la data stabilită de Biroul permanent, în termen de 14 zile lucrătoare de la depunere.

Publicăm textul integral al moțiunii.

MOȚIUNE SIMPLĂ asupra activității domnului Fadei Nagacevschi, Ministru al Justiției

Subsemnații, deputați ai Parlamentului Republicii Moldova din partea Blocului ACUM (Platforma DA și PAS), aparținând fracțiunilor parlamentare „ACUM PLATFORMA DA” și „PAS, Blocul ACUM”, în conformitate cu prevederile art.105 alin.(2) din Constituția Republicii Moldova și art.112-115 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.796/1996, înaintăm prezenta moțiune simplă împotriva lui Fadei Nagacevschi, Ministru al Justiției în Guvernul Republicii Moldova.

I. Motivarea

Funcționarea eficientă a justiției este elementul cheie al oricărei societăți democratice. Constituirea unui sistem judiciar independent trebuie să fie o prioritate pentru orice societate care are aspirații de a trăi într-un stat de drept. Una din principalele priorități ale Ministerului Justiției anunțată public, odată cu votarea noului Guvern, a fost adoptarea și implementarea reformei justiției.

După mai bine de trei săptămâni de la investirea noului Guvern, problemele cu care se confruntă sistemul judiciar din Republica Moldova nu au o abordare strategică din partea Ministerului Justiției. Nu se mai discută despre problemele reale care macină sistemul, cum ar fi: lipsa cadrelor profesionale, corupția, lipsa încrederii din partea justițiabililor, influența excesivă a factorului politic asupra sistemului judecătoresc din stat. Unica preocupare a Ministerului Justiției este schimbarea componenței CSM-ului și Colegiilor pe lângă acesta, pentru a avea, în eventualitate, un control sporit asupra sistemului judecătoresc din partea celorlalte puteri din stat.

Potrivit art. 6 din Constituția Republicii Moldova, puterea legislativă, executivă și judecătorească sunt separate. Funcționarea justiției independente, imparțiale și credibile reprezintă o condiție indispensabilă pentru instituirea supremației legii și constituirea statului de drept. Ministerul Justiției, condus de un ministru, face parte din puterea executivă în stat și nu poate interveni pe lângă puterea judecătorească.

Pe data de 28 noiembrie, 2019, la adresa Ministerului Justiției, parvine o scrisoare de la 14 magistrați care practic solicită o intervenție din partea politicului asupra unor conflicte interne din sistemul judiciar. 1

Potrivit Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul este un organ independent, format în vederea organizării și funcționării sistemului judecătoresc și este garantul independenței autorităților judecătorești. Din momentul investirii noului Guvern, din data de 14 noiembrie, ministrul justiției, Fadei Nagacevschi, care este membru de drept al CSM-ului nu s-a prezentat niciodată la ședințele de lucru a CSM-ului, blocând activitatea Consiliului și posibilitatea de a fi soluționate un set de probleme interne ale sistemului judiciar. O asemenea practică, întărită prin declarații publice, descalificante la adresa CSM-ului denotă faptul că noul ministru, Fadei Nagacevschii nu recunoaște Consiliul Superior a Magistraturii ca un organ care asigură independența sistemului judecătoresc, respectiv, nu recunoaște independența sistemului judecătoresc.

Mai mult ca atât, Ministrul încalcă flagrant normele legale privind transparența procesului decizional, precum și cele privind elaborarea actelor normative. Proiectul privind modificarea legii cu privire la CSM, propus de Ministerul Justiției nu a fost publicat, avizat și consultat, iar nota informativă la proiectul respectiv conținea informații cu privire la avizarea și consultarea publică a unui alt proiect privind modificarea legii CSM adoptat de Guvernul ACUM, dar care se deosebește esențial de cel propus de Ministerul Justiției condus de Fadei Nagacevschi. Scopul și urgența adoptării proiectului de lege privind CSM, la insistența ministrului justiției este de a avea un control asupra CSM-ului în procesul de evaluare extraordinară a judecătorilor, anunțată de ministru. Conceptul privind evaluarea extraordinară a judecătorilor este un proiect lipsit de logică juridică, întrucât acest concept nu este nimic altceva decât extinderea mecanismului existent de evaluare obișnuită a judecătorilor prin intermediul organelor CSM. Acest concept prezentat drept ,,reformă” nu va îmbunătăți situația din sistemul judecătoresc, ci va compromite exercițiul de evaluare extraordinară și noțiunea de reformă.

Factorul cel mai alarmant că politica Ministerului Justiției, condus de ministrul Fadei Nagacevschi, este de a spori influența executivului și legislativului asupra puterii judiciare prin întâlniri zilnice cu judecătorii care-i solicită suportul în convocarea Adunării Generale a Judecătorilor și asigurarea cvorumului pentru luarea unor decizii privind schimbarea componenței CSM-ului. Menționăm că azi, 6 decembrie, ministrul justiției, Fadei Nagacevschi, organizează o discuție cu judecătorii și membrii CSM-ului pe care o numește ,,mediere”, or prin asemenea lucruri, ministrul își depășește vădit atribuțiile și admite ingerințe în sistemul judecătoresc. Ingerințe în sistemul judecătoresc se fac și în momentul în care poziția ministerului este de a stimula convocarea Adunării Generale a Judecătorilor pentru a schimba componența CSM-ului în contextul în care Ministerul vrea o evaluare a judecătorilor. Această grabă și insistență de a opera modificări în componența CSM-ului denotă faptul că se dorește un control din partea politicului asupra proceselor de evaluare și promovare a judecătorilor.

Constatăm că politica ministerului privind reforma justiției constă în subminarea independenței sistemului judecătoresc prin instituirea unui control din partea politicului. Conceptul de reformare a justiției prezentat de minister drept un proces ce poate schimba spre bine lucrurile în sistemul judecătoresc, nu vine cu nicio soluție asupra problemelor reale din sistem. Coroborat cu tentativele de a schimba și prelua controlul asupra CSM-ului, acest concept va fi un catalizator în procesul de instituire a unui control asupra unor procese interne a sistemului judecătoresc din partea politicului. Potrivit art. 1 din Constituția Republicii Moldova, noi acționăm pe principiile unui stat de drept sau cel puțin pretindem de a avea un veritabil stat de drept și în condițiile în care acceptăm ingerințele executivului, în persoana Ministerului Justiției, în activitatea puterii judiciare, compromitem noțiunea statului de drept, principiul separării puterilor în stat, în consecință, încălcăm prevederile Constituționale. O asemenea abordare nu poate fi tolerată. Ingerințele Ministerului Justiției asupra puterii judiciare trebuie curmate prin destituirea din funcția de ministru a domnului Fadei Nagacevschi.

Dispozitivul

Având în vedere considerentele expuse mai sus, deputații semnatari ai prezentei moțiuni simple, formulate în conformitate cu prevederile Constituției și articolelor 112-115 din Regulamentul Parlamentului adoptat prin Legea nr.797/1996, solicită următoarele:

1) Pentru depășirea vădită a atribuțiilor și admiterea ingerinței în sistemul judecătoresc, profanarea idei de reformă a sistemului judecătoresc prin aplicarea unor mecanisme ce încalcă normele legale ce țin de transparența procesului decizional, precum și cele privind elaborarea actelor normative; solicităm inițierea procedurii de revocare a lui Fadei Nagacevschi din funcția de Ministru al Justiției al Guvernului Republicii Moldova.

2) Disocierea imediată și publică din partea Guvernului Chicu de tentativele ministrului justiției de a influența sistemul judecătoresc prin așa-numitele ,,procese de mediere” a unor chestii ce țin de activitatea internă a sistemului judiciar și oferirea unor asigurări clare că încercările de a supune politicului sistemul judiciar vor înceta;

3) Reconfirmarea oficiala din partea Guvernului Republicii Moldova că respectă principiul separației puterilor în stat.

6 decembrie 2019