Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, la solicitarea deputatului Camerei Deputaților a Parlamentului României, Eugen Tomac, a menționat despre Programul de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoarea de 100 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova următoarele:

„În baza Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență financiară nerambursabilă în valoare de 100 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, astfel cum a fost modificat prin cele cinci Protocoale Adiționale (denumit Acordul), până în prezent, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a efectuat plăți în sumă totală de 32.037,337 euro: în 2014 – 25.137.337,41 euro; în 2016 – 3.900.000 de euro și în 2018 – 3.000.000 de euro.

Guvernul României a decontat sume pentru proiectul conducta de interconectare a sistemului național de transport de gaze din România și sistemul de transport de gaze din Republica Moldova; finanțarea proiectelor din domeniul „Unități de învățământ”; pentru programul de renovare a grădinițelor din Republica Moldova; pentru proiectul tehnic necesar construcției gazoductului Ungheni–Chișinău; pentru proiectele de infrastructură școalară din Republica Moldova; pentru procurarea microbuzelor școlare etc.

Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova a fost semnat la București la 27 aprilie 2010.