image

ANRE a micșorat prețul pentru energia electrică produsă Termoelectrica; Ce se întâmplă cu tariful pentru căldură

ANRE a micșorat prețul pentru energia electrică produsă de S.A. „Termoelectrica”, dar a lăsat neschimbat tariful pentru energia termică livrată consumatorilor.

Astfel, prețul mediu anual calculat de către Termoelectrica pentru energia electrică produsă constituie 125,73 bani/kWh (fără TVA). Însă întreprinderea a solicitat menținerea prețului în vigoare pentru S.A. „CET-1” în valoare de 166,14 bani/kWh (fără TVA) și pentru S.A.„CET-2” în valoare de 158,63 bani/kWh (fără TVA).

Conform aceleași solicitări, Termoelectrica a determinat tariful pentru energia termică livrată în valoare de 1 080 lei/Gcal (fără TVA), dar a solicitat menținerea tarifului în vigoare în valoare de 1 122 lei/Gcal (fără TVA).

În cazul necesității modificării și aprobării prețului de către ANRE, S.A. „Termoelectrica” a solicitat includerea tuturor devierilor financiare pentru perioadele precedente cu determinarea finală, în comun cu reeșalonarea și realocarea valorii acestora.

ANRE a acceptat includerea parțială în calculul prețului la energia electrică produsă, devieri tarifare pozitive în valoare de 35,418 de mln. de lei, iar în calculul tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor, de a include devieri financiare negative în valoare de 93,556 de mln de lei.

„Luând în considerare costurile strict necesare pentru desfăşurarea eficientă a activităţii de producere a energiei electrice şi energiei termice şi de livrare a energiei termice consumatorilor, Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat prețul pentru energia electrică produsă de către S.A. „Termoelectrica” în valoare de 116 bani/kWh, ceea ce constituie o micșorare cu 49,78 bani/kWh (sau 27%) față de prețul mediu în vigoare”, anunță ANRE.

De asemenea, a a menținut la același nivel tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către Termoelectrica în valoare de 1 122 lei/Gcal.

comentarii: