La concurs au fost depuse 19 de dosare pentru Bursa Republicii, 43 de dosare – pentru Bursa Guvernului și 20 de dosare – pentru Bursa „Gaudeamus”. Candidaţi au fost selectaţi de către o comisie specializată. S-a ținut cont de media notelor, activităţile educaţionale, culturale sau sportive desfășurate, activitatea ştiinţifică, publicaţiile și scrisorile de recomandare.

În cadrul ședinței de astăzi a fost aprobată și hotărârea privind acordarea Bursei Preşedintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2020-2021. Aceasta include 15 burse, dintre care zece burse sunt pentru studenţi (1455 lei) şi cinci burse pentru elevii din instituţiile de învăţământ profesional tehnic post-secundar şi post-secundar nonterţiar (1130 lei).