Persoanele juridice pot depune cererile de înregistrare la Centrele Multifuncționale sau subdiviziunile Agenției Servicii Publice din localitățile unde își au sediul.

Dacă se dorește înregistrarea întreprinzătorului individual - cererea se depune în localitatea de reședință indicată în buletinul de identitate.

La înregistrare, solicitanții trebuie să prezinte actele de constituire împreună cu avizul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Cabinetul individual al medicului de familie și centrul medicilor de familie reprezintă forme de organizare a activității profesionale a medicilor de familie, titulari ai practicilor prin care aceștia își exercită independent profesiunea.

Noile servicii oferite de ASP sunt parte a Reformei Asistenței Medicale Primare demarate de Guvern, ce prevede că medicul de familie își poate alege individual forma de activitate: cabinet individual; centrul medicilor de familie, fondat de doi și mai mulți medici de familie titulari; angajat în cadrul unui prestator de asistență medicală primară existent.