Rețeaua globală UNESCO a orașelor care învață promovează dialogul politic, învățarea de la egal la egal și colaborarea între orașele membre. Astfel, municipiul Chișinău va avea acces la proiectele globale care vizează învățarea pe tot parcursul vieții.

UNESCO Global Network of Learning Cities (GNLC) este o rețea internațională orientată către politici care oferă inspirație, cunoștințe și bune practici. Membrii GNLC UNESCO beneficiază de împărtășirea politicilor și practicilor de învățare pe tot parcursul vieții, producere și schimb de cunoștințe privind provocările și soluțiile cheie, inițiativele de consolidare a capacității și de formare și participarea la evenimente globale, cum ar fi Conferința internațională a „orașelor care învață”.

Pe baza strategiei GNLC UNESCO pentru 2019-2021, cei peste 170 de membri ai rețelei își concentrează activitățile comune pe șapte grupe cheie: educația pentru dezvoltare durabilă; echitate și incluziune; planificare, monitorizare și evaluare educațională; educație pentru cetățenia globală; antreprenoriat; sănătate și bunăstare; și alfabetizare.