Breaking News

image
Sursa foto: gov.md

Elveția alocă peste 39 de milioane de euro în cadrul noii Strategii de Cooperare cu Republica Moldova pentru anii 2018-202

Elveția lansează astăzi o nouă Strategie de Cooperare cu Republica Moldova pentru anii 2018-2021. Pentru implementarea strategiei, Guvernul Confederației Elvețiene alocă 46.9 milioane de franci elvețieni (echivalentul a 39.8 milioane de euro sau 797 de milioane de lei moldovenești).

Realizarea strategiei este coordonată la nivel de țară de Biroul de Cooperare al Elveției, care este oficiul local al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și reprezentanța Ambasadei Elveției în Republica Moldova.

În următorii patru ani, SDC, în strânsă cooperare cu Guvernul Republicii Moldova, sectorul privat și societatea civilă din țară, își propune să contribuie la sporirea bunăstării populației și coeziunii societății moldovenești, dând prioritate incluziunii sociale a grupurilor marginalizate.

Având în vedere prioritățile de dezvoltare ale Republicii Moldova, asistența tehnică și financiară elvețiană va fi acordată în trei domenii:

1. guvernare locală 2. sănătate 3. dezvoltare economică și ocuparea forței de muncă.

„Cu susținere elvețiană, vor fi implementate programe și proiecte de dezvoltare care vor cuprinde toate regiunile țării. SDC va depune eforturi speciale pentru a se asigura că persoanele care provin din grupuri marginalizate se implică și beneficiază de rezultatele acestor programe și proiecte”, se spune în comunicatul de presă.

În domeniul guvernării locale, SDC va contribui la crearea mai multor oportunități pentru femei și bărbați de a participa la luarea deciziilor la nivel local și de a cere respectarea propriilor drepturi, inclusiv dreptul la servicii publice de calitate. Pe de altă parte, SDC va susține procesul de descentralizare efectivă și va oferi autorităților publice locale asistență pentru a le lărgi accesul la resursele necesare și pentru alocarea lor conform priorităților populației.

În sectorul sănătății, SDC va pune accent pe asistența medicală primară, promovarea modului sănătos de viață și prevenirea maladiilor. SDC va oferi sprijin autorităților și instituțiilor medicale în asigurarea accesului echitabil la servicii medicale calitative și la prețuri accesibile. Totodată, vor fi create oportunități pentru cetățeni să acționeze mai responsabil față de propria sănătate și să se implice în acțiuni de responsabilizare a instituțiilor pentru oferirea serviciilor medicale de calitate.

În domeniul dezvoltării economice și ocupării forței de muncă, SDC va contribui la dezvoltarea unor sisteme de piață eficiente și la ameliorarea climatului investițional. Scopul urmărit este de a stimula crearea locurilor de muncă atractive și a oportunităților de generare a veniturilor. De asemenea, SDC va contribui la reformarea sistemelor de formare profesională și de instruire continuă, astfel încât acestea să ofere elevilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă competențele solicitate pe piața forței de muncă.

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) activează în Republica Moldova din anul 2000 în baza Acordului bilateral privind asistența umanitară și cooperarea tehnică, semnat de guvernele Confederației Elvețiene și Republicii Moldova. SDC este parte componentă a Departamentului Federal pentru Afaceri Externe (DFAE) al Elveției.

Citeşte mai mult despre

comentarii: