Dispoziția a fost adoptată cu încălcarea legislației, iar anumite prevederi din acest document îngrădesc grav libertatea de exprimare a furnizorilor de servicii media audiovizuale”, se spune într-un apel public, semnat de ONG-uri care își exprimă îngrijorarea în privința „caracterului ilegal” al dispoziției președintelui CA.

Semnatarii mai atenționează că dispoziția este emisă cu încălcarea pct. 10 din Dispoziția Comisiei pentru situații excepționale nr. 3 din 23 martie 2020, care a permis adoptarea deciziilor Consiliului Audiovizualului în ședință cu cel puțin 4 membri din 9 ai Consiliului Audiovizualului.

În apelul public se mai menționează că decizia președintelui CA vine după ce mai mulți medici au declarat jurnaliștilor că sunt nevoiți să muncească fără echipament de protecție, dezinfectanți și fără salarii. În același context, Avocatul poporului a anunțat despre intenția unui număr impunător de medici de a depune cereri de demisie din aceleași motive și a atenționat că este crucial rolul jurnaliștilor și că aceștia au nevoie de acces la informații despre starea reală a lucrurilor.

Consiliul Audiovizualului, și nu președintele acestuia, este abilitat să aprobe decizii cu caracter executoriu obligatoriu. Orice limitare a drepturilor și libertăților în perioada stării de urgență trebuie să fie proporțională și motivată. Prin dispozițiile pct. 10 din Dispoziția nr. 3 din 23 martie 2020, Comisia pentru situații excepționale a redus cvorumul pentru a asigura că deciziile pot fi luate în limita mandatului, însă nu a acordat drepturi suplimentare președintelui CA”, se punctează în apel.

Semnatarii sunt deosebiți de alarmați de punctul 5 din dispoziția președintelui CA, care prevede că pe durata perioadei stării de urgență prezentatorii/moderatorii/redactorii vor renunța unilateral la enunțarea și favorizarea neavizată atât a propriei opinii, cât și a liberei formări de opinii arbitrare în reflectarea subiectelor ce vizează pandemia COVID-19, iar unicele surse sigure, veridice, imparțiale și echilibrate fiind autoritățile publice competente din țară și de peste hotare (Comisia pentru Situații Excepționale, Guvernul, Ministerul Sănătății, Organizația Mondială a Sănătății).

„Impunerea unor prevederi de acest fel de către președintele CA afectează grav pluralismul mediatic în RM. Considerăm că se instituie restricții nejustificate la limita cenzurii. Pentru jurnaliști aceste prevederi ar putea însemna imposibilitatea de a asigura diversitatea de opinii, fiindu-le încălcat dreptul accesului la informație, iar pentru cetățeni – lipsa accesului sau acces limitat la informație și surse credibile care ar putea relata un alt punct de vedere decât cel oficial”, atenționează ONG-urile de media și membrii Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic.

În această situație, organizațiile semnatare îi solicită public președintelui Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, să revoce sau să anuleze dispoziția, iar membrilor Consiliului Audiovizualului - să condamne asemenea practici de subminare a autorității instituționale și limitare a libertății de exprimare.

Totodată, autorii apelului cer Parlamentului și Comisiei pentru situații excepționale să urmărească activitatea instituțiilor care invocă abuziv starea de urgență din țară și adoptă acte prin care se limitează drepturile și libertățile fundamentale ale omului.