„Am făcut prima cunoștința cu textul contractului. Concluzia generală - dacă acest act va fi semnat în redacția actuală, comportă niște riscuri imense pentru interesele statului”, a adăugat vicepreședintele Platformei DA.

De asemenea, Alexandru Slusari a enumerat câteva elemente importante:

1. CEL MAI IMPORTANT. Terenul cu o suprafață de peste 69 ha urmează să fie gajat în beneficiul partenerului privat - compania turcească SUMMA, care a câștigat concursul. Se grevează întreaga suprafața, deși contractul prevede doar construcția Arenei Sportive pe suprafața de 10 ha. Mai mult, partenerul privat dispune de dreptul să regajeze terenul şi obiectele care vor fi construite pe Şantierul Proiectului în favoarea instituțiilor financiare, care vor aloca credite pentru construcția Arenei. Adică, dacă statul nostru sau compania SUMMA nu vor fi suficient solvabili, Terenul public cu toate construcțiile riscă să treacă în proprietatea terței persoane fără nici o plată în bugetul de stat.

2. IMPORTANT! În cazul rezilierii contractului, fie și din cauza neîndeplinirii a obligaţiunilor partenerului privat, Ministerul Educației oricum este obligată să recupereze companiei SUMMA valoarea investițiilor aferente lucrărilor de construcție executate la această dată plus încă 10% din aceasta suma.

3. În contractul, în afară de compania SUMMA, mai figurează și alta firma SRL „SAM INVESTMENT COMPANY”. Din câte eu am realizat, acesta este controlată la 100 % de către SUMMA. Funcția întreprinderii respective eu n-am înțeles și în condițiile concursului nu este indicat nimic despre oportunitatea implicării altei companii.

4. Partea moldavă este obligată să recupereze partenerului privat toate investițiile aferente construcției în suma de 43 de MILIOANE EURO. Teoretic acest angajament este asumat de SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ ARENA NAȚIONALĂ, controlată de stat. Însă noi deja cunoaștem că în bugetul de stat au fost rezervate 200 de mln. de lei pentru primele două tranșe. Foarte probabil că din buzunarele noastre vor mai fi sustrase peste 800 de mln. de lei, care în mod normal ar trebui să fie folosite în primul rând pentru majorarea salariilor bugetarilor.