Pe ordinea de zi figurează următoarele proiecte:

1. Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul de colaborare între statele-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul luptei împotriva furtului de valori culturale și asigurarea restituirii lor, semnat la Dușanbe, la 05.10.07.

2. Proiectul legii pentru ratificarea Acordului între părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor.

3. Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului de implementare a Acordului între părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a auto.

4. Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – art.2, 7; Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală – art.2; ș.a.).

5. Proiectul de hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.38/2019 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului.

6. Proiectul legii cu privire la modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (art.117).

7. Proiectul legii privind schimbarea regimului vamal al mijloacelor de transport şi înregistrarea acestora.

8. Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului fiscal (art.5, 8, 133, ș.a.).

9. Proiectul Codului audiovizualului al Republicii Moldova.

10. Proiectul hotărîrii cu privire la examenele naționale de Bacalaureat din liceele Republicii Moldova.

11. Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.2, 3, 6, ș.a.).

Urmăriți live ședința: