În cazul Băncii de Finanţe şi Comerţ, BNM spune că un grup de acționari ar fi acționat concertat.

„Aceștia au achiziționat și posedă o cotă substanțială în capitalul social al băncii, în mărime de 36,15 la sută, fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale. Astfel, au fost încălcate prevederile Legii privind activitatea băncilor”, explică BNM.

În consecință, a fost suspendat exercițiul unor drepturi ale acestor acționari, și anume: de vot, de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor, de a introduce chestiuni în ordinea de zi, de a propune candidați pentru membrii consiliului societății, ai organului executiv și de a primi dividende.

Acționarii vizați trebuie, conform legii, să înstrăineze acțiunile deținute în capitalul social al băncii.

În cazul Energbank la fel ar fi fost constatată o activitate concertată, fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM. Astfel, BNM a suspendat exercițiul unor drepturi în privința a 52,77 la sută din acțiuni.

Ținând cont de mărimea pachetului de acțiuni de peste 50%, banca centrală a dispus în privința acestei bănci aplicarea măsurilor de intervenție timpurie.

O parte din echipa executivului și cea a consiliului băncii, care va rămâne în funcție, vor fi completate de administratori temporari desemnați de BNM.

Ambele bănci vor activa în continuare în regim normal

BNM dă asigurări că ambele bănci vor continua să activeze în regim normal și să presteze toate serviciile, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontări. Ambele bănci sunt bine capitalizate, solvabile și stabile.

În totalul activelor sectorului bancar din Republica Moldova, Banca de Finanţe şi Comerţ reprezintă o cotă de 3,7%, iar Energbank - 3,2 %.