Proba se va desfășura în conformitate cu Regulamentul de desfășurare a concursului privind selectarea directorului Agenției Servicii Publice, aprobat prin Decizia Consiliului Agenției nr.4 din 09 august 2019.

Dosarele pot fi depuse până la data de 31 octombrie 2019.