image

Republica Moldova va iniția negocierile de semnare a unui acord cu Rusia privind asigurarea cu pensii

Republica Moldova urmează să colaboreze cu Federația Rusă în domeniul asigurării cu pensii. Comisia politică externă și integrare europeană a aprobat, în ședința de astăzi, avizul consultativ privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Federația Rusă în domeniul asigurării cu pensii.

Scopul Acordului este asigurarea unui cadru de garanții de securitate socială pentru lucrătorii migranți din Republica Moldova, care desfășoară sau au desfășurat o activitate de muncă și/sau domicialiază pe teritoriul unuia sau ambelor Părți contractante ale Acordului.

Acordul se va aplica pentru Republica Moldova în următoarele cazuri: pensia pentru limită de vârstă, cea de dizabilitate, de urmaș, pensia și indemnizația de dizabilitate cauzată de accidente de muncă sau boli profesionale, ajutorul de deces.

În cazul Federației Ruse este vorba despre pensiile de asigurare pentru limită de vârstă, de dizabilitate, de asigurare de urmaș, plata fixă la o pensie de asigurare, majorarea plății fixe și suplimentul la o pensie de asigurare, pensiile și plățile de acumulare finanțate din fondurile de economii de pensii, pensiile sociale, suplimentul social la pensii și ajutorul social de deces.

Acordul se va aplica persoanelor asigurate, cetățeni ai Republicii Moldova sau Federației Ruse, precum și membrilor famiilor acestora.

Acordul propus va substitui actualul Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind garanțiile drepturilor cetățenilor în domeniul asigurării cu pensii, semnat la 10 februarie 1995.

Până în prezent, Republica Moldova a încheiat acorduri de securitate socială cu 13 state.

Citeşte mai mult despre

comentarii: