Potrivit băncii centrale, prin această măsură sunt create condiții pentru menținerea inflației în intervalul de variație de ± 1,5 p.p. de la ținta inflației de 5 la sută pe termen mediu.

Totodată, Comitetul executiv a stabilit nivelul ratelor de dobândă de 5.5 la sută la creditele overnight și de 0.5 la sută la depozitele overnight.

Diminuarea cu 1 punct procentual a coridorului ratelor „are menirea de a calibra instrumentele de politică monetară cu scopul eficientizării mecanismului de transmisie a deciziilor de politică monetară”, explică BNM.

În același timp, a fost diminuată norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă cu câte un punct procentual, până la 32 la sută, pentru perioadele de aplicare 16 august 2020 – 15 septembrie 2020 și, respectiv, 16 septembrie 2020 – 15 octombrie 2020.

Pentru aceleași perioade, a fost majorată norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă cu câte 3 puncte procentuale până la 27 la sută.

„Decizia de echilibrare în continuare a normelor rezervelor obligatorii, abordată și în cadrul discuțiilor de luna trecută cu FMI, are drept scop îmbunătățirea intermedierii financiare în moneda națională”, anunță BNM.

Totodată, potrivit prognozei cuprinse în noul raport asupra inflației, cererea agregată va genera presiuni dezinflaționiste până în trimestrul III din 2021, preponderent, pe seama măsurilor întreprinse de autorități pentru atenuarea crizei pandemice și diminuarea cheltuielilor bugetare în prima jumătate a anului curent.

În acest context, cererea agregată internă și impulsul fiscal negativ precum și, diminuarea unor tarife reglementate vor constitui principalii factorii cu acțiune dezinflaționistă. Totodată, o influență proinflaționistă vor avea diminuarea producției agricole în anul curent, restricțiile de export la unele produse agroalimentare în regiune, efectul produselor cu caracter puternic sezonier și ajustarea accizelor.