Astfel, la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiecții impozabili sunt obligați să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura).

Prevederile în cauză nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.

Serviciul Fiscal de Stat recomandă furnizorilor să contacteze cumpărătorii – instituțiile publice/bugetare pentru coordonarea tipului ciclului de viață a facturii fiscale electronice la emiterea ei.