Proiectul de lege prevede diminuarea veniturilor cu 1.492,0 milioane de lei, a cheltuielilor - cu 1.327,4 milioane de lei, respectiv majorarea deficitului aprobat a bugetului de stat cu 164,6 milioane de lei.

Proiectul ajustează indicatorii bugetari la venituri, cheltuieli și deficitul bugetar, reieșind din reestimarea prognozelor la principalii indicatori macroeconomici și tendințele în executarea bugetului de stat în semestrul I al anului curent, revizuirea programelor de cheltuieli, precum și deblocarea finanțării suportului bugetar din partea donatorilor.

Potrivit proiectului, vor fi diminuări pe unele tipuri de venituri, inclusiv la veniturile proiectelor finanțate din surse externe – cu 318,3 mil. lei, încasările la impozite și taxe – cu 307,3 mil.lei, la granturi – cu 174,0 mil. lei.

Se estimează majorări la taxa pe valoarea adăugată la mărfurile importate, taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse și serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova, granturi externe pentru susținerea bugetului, impozitul pe venitul persoanelor fizice (reieșind din efectul reformei salariale), dividende și defalcări din profitul net de la cota parte a statului în societăți pe acțiuni și al întreprinderilor de stat, taxa de stat și taxa consulară.

Cheltuielile curente în bugetul de stat vor fi diminuate cu 11,9 milioane de lei și vor constitui 41.212,2 milioane de lei. Cheltuielile de personal se prevăd în sumă de 7.638,5 milioane de lei, cu o majorare de 632,2 milioane de lei, pentru implementarea normelor prevăzute de legislație. Cheltuielile pentru bunuri și servicii se diminuează cu 189,7 milioane de lei și vor constitui 2.267,7 milioane de lei. Pentru prestații sociale, alocațiile se majorează cu 13,3 milioane de lei și vor constitui circa 487,8 milioane de lei.

Ca pondere în PIB, deficitul bugetului de stat va constitui 2,75%.