Furnizorul precizează că este în drept să solicite deconectarea, iar operatorul de sistem va deconecta în termen de cel mult 10 zile lucrătoare instalațiile de gaze naturale în cazul neachitării plăților la expirarea termenului de 10 zile calendaristice din data-limită de plată a facturii.

Potrivit companiei, termenul de achitare a facturilor pentru octombrie a expirat la data de 25 noiembrie.

Moldovagaz solicită tuturor consumatorilor care nu și-au onorat obligațiile financiare față de furnizor, să le execute în cel mai scurt timp, în caz contrar consumatorii debitori vor fi deconectați.