Breaking News

image
Sursa foto: Nadejda Roscovanu

În 2016 antreprenorul Ghena a hrănit copiii cu pește împuțit, în 2020 statul fură din alimentația acestora

Menuri neconforme, licitații dubioase, nerespectarea normei financiare, servicii de alimentație fără utilizarea aparatelor de case, bussines cu agenții economici în instituțiile de învățământ care au trecut la autogestiune, dar și alte nereguli se conțin într-un raport al Curții de Conturi, referitor la alimentația copiilor în instituțiile de învățământ din RM. Mai mult, pe timp de pandemie tot mai mulți părinți se plâng că în unele grădinițe, școli, copiii sunt hrăniți cu produse făinoase în exces și lispesc fructele și legumele. Aceștia nu pot verifica meniul și ce ajunge în farfuriile copiilor deoarece este interzis accesul părinților pe teritoriul instituțiilor conform deciziei CNESP.

După ce în 2016 Ghena le băga pe gât copiilor pește împuțit, cartofi stricați și alte produse expirate, iar procurorii au pornit 32 de cauze penale, cinci persoane fiind condamnate, Ministerul Sănătății a elaborat noi meniuri bogate în fructe și legume proaspete, cel puțin pe hârtie. Toate acestea s-au întâmplat după ce mai mulți părinți au protestat, au cerut insistent MSMPS elaborarea noilor meniuri, Ministerului Finanțelor și autorităților publice, majorarea prețului pentru alimentația copiilor, multe dintre cerințe au fost îndeplinite, totuși copiii pe parcursul acestor patru ani au fost hrăniți în continuare cu produse alimentare de proastă calitate, fapt confirmat și de către specialiștii ANSA. În 2019 în școli și grădinițe pe masa copiilor au ajuns produse neconforme, precum pește cu paraziți, produse alimentare cu termen expirat și produse interzise prin lege.

În 2020, pe 11 noiembrie 20 de elevi din cadrul Liceului Internat Municipal cu profil sportiv s-au intoxicat. Părinții susțineau că sursa intoxicației ar fi curmalele pe care elevii le-au mâncat la cantină. Copii spuneau că fructele aveau un gust ciudat. Până la această oră nu se cunoaște sursa intoxicației.

Paste reci, fără gust și pâine cu unt

Din martie 2020 de când a început pandemia Covid-19, iar elevii, copiii au învățat o perioadă de la distanță, apoi s-au reântors în instituțiile de învățământ, mai mulți părinți susține că în unele instituții, meniurile sunt neconforme, iar ce ajunge în farfuriile copiilor este total nesănătos. „La liceul Nicolae Iorga, băiatul îmi spune că într-o zi li s-a dat paste reci, fără gust și pâine cu unt, asta e mâncare sănătoasă, conform noiilor meniuri elaborate de Ministerul Sănătății? Sau în altă zi, plăcintă cu varză și suc de mere, la fel e sănătos?”, ne întreabă Cristina, mama copilului.

Și în unele grădinițe, părinți spun că în meniuri e scris una, iar în farfuriile copiilor ajung alte alimente.

Terci de trei ori pe zi, pâine și macaroane cât mai mult, și fructe proaspete doar în meniu, copilul spune că nu a mâncat nici banană, nici acel măr. Eu înțeleg că este pandemie, dar de copii nu trebuie să ne batem joc, deoarece și statul alocă bani și noi părinții achităm bonurile”, susține Alina Stanțier din Chișinău.

Din cauza pandemiei, părinții nu au voie în incinta instituțiilor de învățământ conform deciziei CNESP, pentru a verfica atât meniurile dar și ce ajunge în farfuriile copiilor.

În februarie 2020 Valentin Crudu, șeful Direcției învățământ general din cadrul MECC, a declarat în cadrul ședinței că ministerul își dorește să externalizeze din instituții serviciul de alimentație a copiilor și că acest proces trebuie să se ocupe persoane calificate.

Cine se face responsabil că în cratița copiilor ajung produse neconforme? Țineți minte cum am fost toți chemați la tablă în timpul scandalului alimentelor alterate din 2016? În 2020 ne propunem să externalizăm acest proces”, a punctat Crudu.

Statul fură din alimentația copiilor

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, la data de 17 decembrie curent, Raportul auditului conformității alimentației copiilor în instituțiile de învățământ preșcolare și școlare. Scopul misiunii de audit a constat în evaluarea conformității alimentației copiilor în instituțiile de învățământ preșcolare și școlare din municipiile Chișinău, Ungheni, Comrat, Edineț, Soroca, orașele Ialoveni, Nisporeni, Fălești și Sîngerei, comuna Băcioi, s. Măgdăcești și din raionul Strășeni.

În cardul misiunii de audit au fost identificate un șir de neconformități, astfel:

 Personalul medical din instituțiile preșcolare de învățământ din unitățile administrativ teritoriale (UAT) auditate în anul 2019 nu a respectat principiile de întocmire corectă a meniurilor și nu a evaluat alimentația și statutul nutrițional al copiilor, după cum prevede cadrul normativ, ceea ce a condiționat nerespectarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil din instituțiile preșcolare respective, prevăzute de cadrul normativ. Cele relatate au determinat și nerespectarea normativului financiar per copil pentru zilele de frecvență efectiv înregistrate

 Autoritățile publice locale (APL) de nivelul I și din mun. Chișinău nu au asigurat un control riguros asupra respectării normelor financiare aprobate pentru alimentarea copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar din subordine, ceea ce a condiționat neutilizarea mijloacelor financiare în sumă totală de peste 28, 6 milioane, dintre care: peste 26, 4 milioane lei din contul bugetului și 2200,7 mii lei din plata de întreținere în instituțiile de învățământ preșcolar, achitată de către părinți.

De exemplu, în mun. Chișinău din 130 de instituții de învățământ preșcolar, numai la o singură instituție a fost respectat normativul financiar aprobat; din cele 49 instituții preșcolare de învățământ din 10 UAT de nivelul I analizate, numai la o singură instituție preșcolară de învățământ a fost respectat normativul financiar pe zi/per copil. În celelalte 48 de instituții preșcolare normativul menționat a fost diminuat de la 1,08 lei/zi/copil (or. Sîngerei) cu până la 10,24 lei/zi/copil (or. Nisporeni)

- Echipa de audit si-a propus să analizeze prețurile de procurare a peștelui, cărnii, legumelor și fructelor pentru alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare de învățământ. Ca urmare a analizei s-au constatat unele neregularități, de exemplu: același produs alimentar este procurat de către DETS sectoriale, pentru alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare, în aceiași perioadă, de la unul și același furnizor la preț diferit

 Unele instituții de învățământ general la autogestiune din mun. Chișinău, au contractat servicii de alimentare a elevilor, de la același agent economic, încheind mai multe contracte de achiziții publice, astfel divizând suma contractului

 Pe motiv că Întreprinderile de Stat și Întreprinderile Municipale, care prestează servicii de alimentare a elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar din mun. Chișinău nu au asigurat evidența contabilă conformă a serviciilor de alimentare pe tip și unitate de serviciu prestat (dejun, prânz, abonamente, etc.), auditul a fost limitat în determinarea costurilor reale pentru alimentarea elevilor

 Unii agenții economici, care prestează servicii de alimentare a elevilor în cantinele școlărești sunt scutiți neîntemeiat de TVA, ceea ce defavorizează alți agenți economici, care desfășoară același gen de activitate, dar nu utilizează localul cantinei școlărești. De asemenea această situație determină faptul imposibilității respectării cantității alimentelor utilizate pentru alimentarea elevilor, care sunt prestate de diferiți agenți economici (unul scutit de TVA și altul care achită TVA)

 Ținând cont de faptul că Întreprinderile de Stat și Întreprinderile Municipale efectuează încasări bănești în numerar fără utilizarea echipamentelor de casă și control, precum și în lipsa evidenței contabile separate a cheltuielilor aferente serviciilor de alimentare prestate instituțiilor de învățământ, alimentelor vândute prin abonament, precum și mărfurilor realizate prin intermediul bufetelor, creează riscul că nu toate mijloacele bănești încasate din vânzarea acestora sunt contabilizate de către Întreprinderile de Stat și Întreprinderile Municipale, precum și că costul serviciilor de preparare a bucatelor nu este determinat corect.

Curtea de Contrui despre proiectul pilot de alimentație de la Strășeni; Extindere a acestui proiect la nivel de republică denotă riscuri de sustenabilitate bugetară

Conform Hotărârii Guvernului nr.1260 din 19.12.2018 „Cu privire la aprobarea proiectului-pilot de organizare a alimentației copiilor și elevilor din instituțiile de învățământ general”, raionul Strășeni a fost desemnat în calitate de raion-pilot a unui model nou de organizare a alimentației copiilor și elevilor din instituțiile de învățământ general, bazat pe externalizarea serviciilor de alimentație a acestora. Modelul nou presupune că de organizarea alimentației copiilor și elevilor din instituțiile de învățământ se va ocupa un agent economic specializat în oferirea serviciilor de alimentare, căruia, APL de nivelul I și II îi vor transmite în gestiune blocurile alimentare, cantinele și depozitele pentru păstrarea produselor alimentare și personalul încadrat. Agentul economic este selectat prin procedură de achiziție.

Auditul atestă că la inițierea proiectului-pilot de organizare a alimentației copiilor și elevilor din instituțiile de învățământ general, nici AAPL din raionul Strășeni și nici Ministerul Finanțelor nu au determinat valoarea reală a cheltuielilor aferente serviciilor de alimentare a copiilor și elevilor din instituțiile de învățământ general din raionul Strășeni.

Ținând cont că nici o entitate responsabilă sau implicată în procesul prestării serviciilor de alimentație a copiilor și elevilor din r. Strășeni nu a fundamentat beneficiile economice, operaționale și sociale ale proiectului, și nu s-a indicat modul de eliminare a mai multor riscuri constatate la acest proiect, în opinia echipei de audit, decizia de extindere a acestui proiect la nivel de republică denotă riscuri de sustenabilitate bugetară, se arată în raportul Curții de Conturi.

Probele de audit au fost acumulate de la 5 întreprinderi municipale, care prestează servicii de alimentare a copiilor și elevilor din mun. Chișinău, 33 instituții de învățământ preuniversitar la autogestiune din mun. Chișinău, 130 de instituții preșcolare de învățământ și 78 de instituții de învățământ preuniversitare din subordinea Direcției generale educație, tineret și sport mun. Chișinău (DGETS mun. Chișinău) și Direcțiile educație, tineret și sport (DETS) sectoriale, 66 instituții de învățământ general din raionul Strășeni (41 instituții preșcolare și 25 instituții preuniversitare), din cadrul autorităților administrației publice locale (AAPL) din mun. Ungheni, Comrat, Edineț, Soroca, orașele Ialoveni, Nisporeni, Fălești și Sîngerei, comunea Bacioi și satul Măgdăcești, aferente la 49 instituții preșcolare de învățământ; au fost analizate informații extrase din Sistemul informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat.

Amintim că în noiembrie 2016 a avut loc scandalul licitațiilor trucate și alimentelor alterate, în urma căruia 17 persoane au fost plasate în arest la domiciliu. Nici în 2020 dosarul alimentelor alterate nu are o finalitate definitivă, iar firma „Lovis Angro” implicată și găsită vinovată de către instanța de judecată, livrează în continuare produse alimentare în grădinițele și spitalele din toată republica.

În 2017, pe 24 martie, în plenul Parlamentului a fost prezentat raportul de activitate a Comisiei speciale pentru eficientizarea cadrului legislativ privind alimentația copiilor în instituțiile preșcolare. Trebuia să fie audiat în plen procurorul general de atunci, Eduard Harunjen, însă solicitarea nu a fost susținută. Dosarul alimentelor alterate din 2016 nu a ajuns în judecată.

comentarii: