„Politica externă a RM se face haotic, iar unele declarații ale ministrului de Externe iresponsabile și condamnabile și sfidătoare. Poate fi o recunoaștere indirectă că regiunea transnistreană face parte din domeniul politicii externe”, a declarat Chiril Moțpan, care a prezentat textul moțiunii.

Conform Regulamentului Parlamentului, moţiunea simplă poate fi iniţiată de cel puţin 15 deputaţi. După primirea moţiunii, preşedintele şedinţei o aduce la cunoştinţa Parlamentului, care stabileşte data dezbaterii, şi dispune remiterea ei de îndată Guvernului şi distribuirea acesteia deputaţilor.

Dezbaterea moţiunii simple va avea loc la data stabilită de Biroul permanent, în termen de 14 zile lucrătoare de la depunere.

Amintim că ministrul de Externe, Aureliu Ciocoi, a declarat că intervenția armatei ruse pe teritoriul Republicii Moldova, în 1992, nu a fost un act de agresiune, ci „o intervenție pentru a opri vărsările de sânge”.

Publicăm textul integral al MOȚIUNII SIMPLE asupra politicii și activității Ministerului de Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Prin prezenta, deputații în Parlamentul Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile art. 105 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova şi articolele 112-115 din Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova aprobat prin Legea nr.797/1996, înaintează moțiunea simplă asupra politicilor efectuate de către Ministerul de Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova.
Motivarea
În ultimii ani politica externa a Republicii Moldova a fost afectată dramatic de factorul politic, care a deraiat-o de pe făgașul firesc al integrării europene. Cu performanțe incontestabile și de substanță în perioada anilor 2010-2014, cu un impact extraordinar pentru toți cetățenii noștri, odată cu liberalizarea regimului de vize si semnarea Acordurilor de Asociere si de Liber Schimb cu Uniunea Europeana. Obiectivele strategice de altă dată, în mod special integrarea noastră europeană si valorificarea potențialului economic si comercial pe care ni-l oferă piața comunitară, sunt compromise cu politici conjuncturale si ideologice, care n-au nimic in comun cu interesele noastre naționale. In locul unei politici externe consecvente, coerente si combative s-a procedat la diverse acțiuni si obiective care, preponderant doar mimează integrarea europeana, toate aceste acțiuni soldându-se cu grave abateri de la normele si standardele europene in domeniul respectării dreptului omului, a libertății presei și a unei justiții echitabile si independente. Din păcate, diplomația moldoveneasca este ostatica acestor procese politice regretabile, care conduc la izolarea țării noastre pe plan bilateral, regional, european si internațional.
Politica externă este utilizată ca instrument ideologizat de compromitere a obiectivelor noastre strategice de revenire în spațiul valoric si democratic al Uniunii Europene. Și toate aceste derapaje politice regretabile se produc, deoarece politica externa a țării noastre este la cheremul unor interese uneori străine intereselor Republicii Moldova.
În spiritul celor invocate mai sus, toate acestea se produc pe fundalul unei încălcări flagrante a prevederilor constituționale, care stabilesc foarte clar care sunt atribuțiile șefului statului in domeniul politicii externe, care dă indicații și practic stabilește ce politică externă are sau va avea Republica Moldova.
Menționăm că în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, Președintele are următoare atribuții în domeniul politicii externe:
Constituția Republicii Moldova.
Articolul 86: Atribuții în domeniul politicii externe
1. Președintele Republicii Moldova poartă tratative și ia parte la negocieri, încheie tratate internaționale în numele Republicii Moldova și le prezintă, în modul și în termenul stabilit prin lege, spre ratificare Parlamentului.
2. Președintele Republicii Moldova, la propunerea Guvernului, acreditează și recheamă reprezentanții diplomatici ai Republicii Moldova și aprobă înființarea, desființarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice.
3. Președintele Republicii Moldova primește scrisorile de acreditare și de rechemare ale reprezentanților diplomatici ai altor state în Republica Moldova.
Așadar, legea suprema, care consfințește caracterul parlamentar al regimului nostru politic, stabilește foarte clar care sunt atribuțiile șefului statului. Este cunoscut faptul că Guvernul elaborează si propune Parlamentului spre aprobare prioritățile strategice ale politicii noastre externe si tot Guvernul, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe si Integrării Europene, pune in aplicare prioritățile strategice adoptate de forul legislativ suprem.
In realitate, politica externă a Republicii Moldova se face haotic și contrat intereselor naționale, iar unele declarații și pozițiile Ministerului de Externe sunt condamnabile și intră în contradicție cu istoria, realitatea și Constituția statului. Ministerul de Externe, în persoana ministrului și-a permis să facă declarații iresponsabile vis-a-vis de aspectele de politică internă. Or, Ministerul de Externe și-a expus poziția referitor la Conflictul de pe Nistru într-o manieră condamnabilă. Menționăm faptul că Regiunea Transnistreană este parte componentă a Republicii Moldova, iar implicare într-o manieră sfidătoare, cu declarații anticonstituționale, a ministerului de externe în această problematică, poate fi privită și ca o recunoaștere indirectă că Regiunea Transnistreană cu așa-numitele autorități fac parte din domeniul politicii de externe. Fapt ce este anticonstituțional și trebuie condamnat nu doar politic, ci și penal pentru că pe Nistru au murit sute de concetățeni de-ai noștri, iar memoria acestora nu trebuie pătată prin declarații total iresponsabile și prin niște politici sau acțiuni neconstituționale.
Fară vreo acoperire legala, se stabilesc prioritățile politicii externe ale țării noastre de către persoane care nu au nicio atribuție în acest sens, iar partenerii strategici sunt identificați conform preferințelor străine și nicidecum a adevăratelor noastre interese naționale. Contrar dezideratelor deja stabilite in domeniul integrării europene si a implementării plenare a Acordului de Liber Schimb, actuala guvernare a modificat prioritățile noastre externe, orientându-se către alte state. Totul ce s-a obținut cu greu si cu multiple probleme în trecut la capitolul integrării europene a fost dat uitării. Noi nu avem nevoie de o politica externă așa-numită ,,echilibrată”, care să promoveze interesele străine și de conjunctură. Noi avem nevoie de o politică externă consecventă, consistentă si predictibilă, care să promoveze doar interesele naționale ale țării noastre, în care integrarea europeana este obiectivul strategic major, deopotrivă cu stabilirea și promovarea colaborări cu toate statele, în baza principiilor fundamentale ale dreptului internațional. Nu factorul geografic sau militar trebuie să determine poziția noastră față de un stat sau altul, ci interesele noastre naționale față de acestea.
Având in vedere acceptarea transmiterii benevole a responsabilităților in domeniul politicii externe de către Ministerul de Externe si actualul Guvern in mâinile Președinției, ceea ce contravine flagrant prevederilor Constituției noastre;
Având in vedere că procesul de integrare european al țării noastre este doar mimat si se atesta un regres evident, iar toate eforturile Ministrului de Externe, a Guvernului si a Președinției sunt orientate spre integrarea in uniunea euro-asiatica;
Conștientizând că aceasta noua orientare a politicii externe, promovata de actuala guvernare, este una falimentara si în detrimentul adevăratelor noastre interese naționale si pentru a stopa declinul evident în domeniul politicii externe, insistăm să fie audiat actualul Ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, Aureliu Ciocoi, care a compromis această instituție guvernamentală menită să promoveze politica externă și care, regretabil, a ajuns exclusiv pe mâinile străine intereselor noastre naționale.
Dispozitivul
Având în vedere motivația expusă mai sus care demonstrează carențele grave din activitatea Ministerului de Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, deputații semnatari ai prezentei moțiuni simple, formulată în conformitate cu prevederile Constituției şi articolele 112-115 din Regulamentul Parlamentului aprobat prin Legea nr. 797/1996, cerem în mod de urgență inițierea următoarelor măsuri:
1) Audierea Ministrului de Externe și Integrării Europene în legătură cu poziția Ministerului care se referă la evenimentele din 1992.
2) Audierea Ministrului de Externe și Integrării Europene în legătură cu politica externă ce se referă la obiectivul nostru de integrare europeană și reconfirmarea obiectivului și aspirațiilor noastre de aderare la spațiul comunitar.
3) Solicităm să fie aduse explicații deputaților, veteranilor de război, cât și întregii societăți vis-a-vis de poziția Republicii Moldova pe plan internațional față de problema Regiunii Transnistrene și implicit față de conflictul de pe Nistru.
13 februarie 2020