În scopul diminuării nivelului infracțional și contravențional pe teritoriul sectorului Ciocana al municipiului Chișinău, în perioada 18 – 23 septembrie curent, au fost desfășurate măsuri de prevenire și documentare a persoanelor predispuse la comiterea contravențiilor și infracțiunilor de ordin public ca rezultat al consumului de băuturi alcoolice.

Astfel, au fost verificate mai multe puncte de comerț care comercializau băuturi alcoolice ilegal sau în lipsa actelor de proveniență și cu încălcarea prevederilor legale stipulate în actele de funcționare eliberate de către Organele Administrației Publice Locale.

În rezultatul măsurilor au fost ridicate în total 410 litri de alcool în asortiment, îmbuteliate în sticle de  diferite dimensiuni, fără acte de proveniență și de o calitate dubioasă.

Urmare a celor întreprinse au fost numite mai multe expertize de constatare a calității produselor alcoolice ridicate și în baza probelor acumulate, persoanele fizice și juridice care au admis comercializarea ilegală a băuturilor alcoolice, urmează a fi sancționate, iar produsele alcoolice ridicate vor fi expediate instanței de judecată pentru confiscare sau nimicire .