„Analizând rațiunea care ar fi determinat conducerea instituției să lanseze o astfel de inițiativă, Consiliul a luat act că aceasta ar fi avut la bază un scop legitim, cel de a preveni și combate traficul ilicit de droguri. Totuși, Consiliul subliniază că măsurile propuse nu pot fi considerate adecvate în contextul educațional. Drept condiție obligatorie pentru etapa de admitere la studii și sesiuni de examene trebuie să se impună nivelul calificărilor și pregătirii studenților, iar testarea la consumul de substanțe psihotrope nu trebuie să constituie o cerință de a accede la aceste procese pentru nicio persoană.

Această cerință, fiind aplicată doar studenților străini, va genera existența criteriilor diferite de admitere și susținere a examenelor pe criteriu de cetățenie, ceea ce contravine cadrului legal, conform căruia procesul de integrare a străinilor în țara noastră se realizează cu respectarea principiului nediscriminării și al egalității de tratament", se spune în avizul Consiliului.

Mai mult, Consiliul consideră că în urma aplicării acestor măsuri, ar putea fi generată o percepție eronată în rândul populației, aceea că străinii aflați în Republica Moldova ar fi persoane aflate în conflict cu legea, fără dovezi concludente în acest sens.

„Acest lucru ar spori riscul discriminării străinilor aflați pe teritoriul țării", atenționează Consiliul pentru Egalitate. În această situație, instituția a solicitat universității să renunțe la această inițiativă.