image
Sursa foto: Jurnal.md // Nadejda Roșcovanu

Cetățenii se pot implica în raportarea corupției: Platformele permit raportarea atât anonimă, cât și deschisă

Cetățenii au la dispoziție câteva instrumente digitale, dezvoltate pe parcursul ultimilor trei ani, prin care pot raporta manifestări de corupție, pot deveni avertizori de integritate, pot urmări parcursul și finalitatea procedurilor de achiziții publice. Toate acestea au fost create cu susținerea proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de PNUD Moldova, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

Instrumentele digitale sunt ușor de navigat, dispun de interfețe simple și intuitive și au potențialul de a promova agenda anticorupție, de a facilita comunicarea cetățenilor cu instituțiile publice.

Open Money dezvăluie itinerarul banilor publici și radiografiază conexiunile

În anul 2016, o echipă de tineri entuziaști a câștigat primul hackaton anticorupție din Moldova, cu proiectul Open Money. Conceptul presupunea dezvoltarea unei platforme open source gratuită, care să arate cine sunt beneficiarii finali ai contractelor publice, utilizând datele deschise pentru a conecta rezultatele achizițiilor publice și fondatorii și beneficiarii finali ai afacerilor. Le-a luat jumătate de an pentru a crea platforma care, în scurt timp, a câștigat popularitate în rândul jurnaliștilor de investigație și publicului interesat de informațiile publice.

În perioada pandemiei de COVID-19, când a fost aplicată o serie de derogări de la procedurile standarde de achiziție, Open Money a contribuit la creșterea transparenței în achizițiile publice și în cheltuirea fondurilor publice, oferind informații în timp real privind contractele încheiate.

În 2020, cu sprijinul PNUD Moldova, platforma a fost modernizată și acum este interoperabilă cu portalul de achiziții publice M-Tender. Versiunea modernizată are câteva funcționalități noi, printre care integrarea datelor publice de pe platformele guvernamentale online, care conțin informații despre achizițiile publice dezagregate pe unitățile administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova. Din 2016 și până în prezent, platforma OpenMoney a fost accesată de 195 961 de utilizatori unici. Baza de date oferă informații despre sumele contractate și numele a 206 465 persoane care au beneficiat de ele, precum și date despre 219 772 companii. De asemenea, platforma prezintă informații despre 2 818 companii cu interdicția de a participa la achiziții publice.

Platforma este apreciată de factorii de decizie de la Ministerul Finanțelor, CNA și Autoritatea Națională de Integritate, ca un instrument inovator cu potențial ridicat de creștere a transparenței și integrității în achizițiile publice.

Două module on-line pentru protecția și instruirea avertizorilor de integritate

Pentru facilitarea accesului la mecanismul de protecție, dar și pentru consolidarea capacităților instituțiilor publice, pe pagina oficială a Avocatului Poporului au fost create două module dedicate potențialilor avertizori - unul pentru depunerea cererilor de protecție pentru avertizorii de integritate, iar altul de e-learning, unde toți angajații din instituțiile publice și private pot afla mai multe despre mecanismul de avertizare.

Accesând modulul e-learning, cetățenii, inclusiv potențialii avertizori, pot învăța cum să dezvăluie practicile ilegale, care sunt particularitățile denunțării în sectorul privat și public, ce ilegalități pot fi dezvăluite, precum și care sunt garanțiile de protecție pentru cei care avertizează despre fapte de corupție și nereguli în instituțiile în care lucrează. Cursul este disponibil în limbile română și rusă și este accesibil și persoanelor cu deficiențe de vedere.

Modulul de solicitare a protecției pentru avertizorii de integritate îi permite oricărui angajat care este supus persecutării în legătură cu avertizarea de integritate pe care a făcut-o să ceară protecție de la Avocatul Poporului. În total au fost recepționate 11 cereri de protecție, dintre care 8 avertizori au primit ajutor.

Ambele module au fost accesate de circa 1700 de utilizatori unici.

Platforma ReLawed – raportăm normele legale care lasă loc de interpretări

Continuând buna practică de implicare a societății civile în prevenirea corupției, Legathonul „Hack Corruption – Law to the People” organizat de PNUD Moldova, în 2019, a reunit dezvoltatori IT și tineri pentru a crea interfața unui instrument online pentru semnalarea legilor generatoare de corupţie.

Așa a apărut aplicația inovativă ReLAWed care permite cetățenilor, reprezentanților sectorului privat și ONG-urilor să raporteze normele legale care ar putea genera corupție. Aplicaţia are drept scop oferirea posibilității persoanelor să se implice în procesul de perfecționare a cadrului legal, să ia atitudine, să identifice și să notifice sau să comunice actele normative deficiente, lacunare sau interpretabile și care la aplicare au generat sau pot genera acte de corupție, abuzuri sau alte ilegalități.

Platforma permite raportarea atât anonimă, cât și deschisă. Astfel, cetățenii pot contribui la îmbunătățirea anumitor mecanisme sau la remedierea unei probleme, fără a-și dezvălui identitatea, dacă doresc acest lucru. Informațiile despre fiecare caz sunt publicate de ofițerii CNA pe aceeași platformă. De la lansarea platformei și până în prezent, specialiștii Centrului Național Anticorupție au înregistrat 63 de semnalări, dintre care 44 de au fost procesate, fiind sesizate instituțiile publice de resort. Din totalul de sesizări, 77,4% au fost făcute de sectorul privat, iar 19,4% de sectorul public.

comentarii: