image
Sursa foto: Jurnal.md

Republica Moldova a înregistrat o creștere economică de circa 1% în I trimestru

Produsul intern brut (PIB) a însumat, pe serie brută, 43,6 miliarde de lei prețuri curente de piață în trimestrul I, în creștere cu 0,9% față de aceeași perioadă din anul trecut, informează Biroul Național de Statistică.

Pe seria ajustată sezonier, față de același trimestru din 2019, PIB s-a majorat cu 1,2%, iar față de trimestrul IV 2019 - cu 0,5%.

La creșterea PIB, în trimestrul I 2020 față de trimestrul I 2019 au contribuit, în special, următoarele activități economice:

- Construcții (+0,6%), cu o pondere de 6,9% la formarea PIB și o creștere a valorii adăugate brute (VAB) cu 8,6%;

- Informații și comunicații (+0,4%), cu o pondere de 6,8% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 5,9%;

- Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+0,3%), cu o pondere de 20,1% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 1,7%.

Contribuție pozitivă la creșterea PIB au avut-o și impozitele pe produs (+0,5%), cu un aport la formarea PIB de 15,3% și o majorare a volumului cu 3,9%.

Un impact negativ la creșterea PIB au avut:

- Industria extractivă și prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (-0,3%), cu o pondere la formarea PIB de 15,4% și o diminuare a VAB cu 1,7%;

- Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (-0,2%) cu o pondere de 13,7% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 1,5%;

- Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport (-0,2%) cu o contribuție de 3,7% la formarea PIB și o diminuare a VAB cu 4,9%.

Din punct de vedere al utilizării PIB creșterea s-a datorat formării brute de capital fix (+2%), consumului final al administrației publice și instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (+0,1%) și variației stocurilor (+4,9%).

Contribuție negativă asupra indicelui volumului fizic al PIB au avut consumul final al gospodăriilor populației (-1,6%), exportul net de bunuri și servicii (-4,5%).

Precizăm că, potrivit prognozelor Băncii Mondiale, economia Republicii Moldova va înregistra o scădere de 3,1 la sută în acest an, ca urmare a crizei provocate de pandemia de COVID-19.

Citeşte mai mult despre

comentarii: