Subvențiile în avans sunt acordate doar în baza proiectelor investiționale depuse de producătorii agricoli care vor desfășura pentru prima dată o activitate economică în sectorul agroalimentar.

Cererile de solicitare a subvenției în avans pot fi depuse de tinerii și femeile fermieri care au inițiat afaceri în domeniul agriculturii, în domenii precum:

1) Stimularea investiţiilor pentru utilarea și renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;

2) Stimularea procurării animalelor de prăsilă și menținerii fondului genetic al acestora;

3) Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare;

4) Stimularea investițiilor pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere, solarii, tuneluri);

5) Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea și defrișarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole.

Amintim că, suportul statului constituie 65% din valoarea proiectului care nu depășește 1 milion de lei. Plățile vor fi efectuate în două tranșe.